boşaltmaq

boşaltmaq
f.
1. Bir şeyin içindəkiləri çıxarıb boş hala salmaq. Yeşikləri boşaltmaq. Ciblərini boşaltmaq. – Torbanı boşaldanda, içindən kağıza bükülmüş bir yumru şey çıxdı. S. S. A.. // Yükdən azad etmək. Vaqonu boşaltmaq. Avtomobili boşaltmaq. Arabanı boşaltmaq.
2. məc. İçindəkini içmək, yemək. Sofi İranpərəst badəni boşaldıb, stola yaxınlaşdı. M. İ..
3. Təxliyə etmək; tərk edib başqa yerə köçmək, çıxmaq. Şəhəri boşaltmaq. Evi boşaltmaq. Mənzili boşaltmaq.
4. Bir qabdan başqa qaba tökmək. Unu tabağa boşaltmaq. Suyu ləyənə boşaltmaq.
5. Gərginliyini, tarımlığını azaltmaq, bir az açmaq, boş eləmək. Atın quşqununu boşaltmaq. Çəkmələrimin bağını boşaltdım.
6. Atmaq (odlu silahdan). <Oruc:> Vəli, tüfəngin çaxmağını yuxarı qovza ki, hamımız birdən tüfəngləri boşaldaq. M. F. A.. Dayanmadan tüfəngimi boşaltdım; Dallarınca bir neçə güllə atdım. A. S.. Bir anda bir daraq güllə boşaltdım. S. V..
7. məc. Açıb söyləmək. Sərdar Rəşidin dili açıldı, o, ürəyindəkiləri ortalığa boşaltmağa başladı. M. S. O.. Məstan bəyin ürəyi dolu idi. Boşaltmağa adam axtarırdı. B. T.. Mədəd, sənin ürəyin dolu imiş, boşalt gəlsin! Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • boşaltma — «Boşaltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tökmək — f. 1. Mayeləri, narın və ya dənəvər halında olan şeyləri olduqları qabdan başqasına və ya başqa yerə boşaltmaq. Buğdanı anbara tökmək. Odun üstünə su tökmək. – Stol üzərindəki qrafindən stəkana su töküb içdim. A. Ş.. Bəhram makaralarla dama… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürək — is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb. Ürəyin döyünməsi. Ürək xəstəliyi. // Döşün qol tərəfində həmin orqanın üstündəki yer. Ürəyini tutmaq. – Bibixanım əlini ürəyinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ban — I (Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, Göyçay, Kürdəmir, Masallı, Salyan) çardaq. – Boranılar qalıb öyün banında (Kürdəmir); – Banda odun var, onu sal yerə (Masallı); – Bana çixeyəm (Cəlilabad) II (Cəlilabad, Masallı, Salyan, Yardımlı) 1. arabanın yan… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləsəltməy — (Lənkəran) boşaltmaq. – Qəyiş belivi sıxır, bir əz ləsəlt …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sıvxarmax — (Cəbrayıl) tamamilə tökmək və ya boşaltmaq. – Suyu sıvxardım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tirəlitə — (Biləsuvar, Cəlilabad) kətmən. – Tirəlitənin ağzı kütəlib (Biləsuvar) ◊ Tirəlitəsini vırmax (Biləsuvar) – kətmənlə alağını vurmaq; dibini boşaltmaq. – Tirəlitəsini vırıb qutarannan so:ra üzüm yaxşı bitir. Tirəliyə çəkmək (Biləsuvar) – kətmənlə… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • aşırmaq — f. 1. Qaldırıb qoymaq, yükləmək. Yükü atın belinə aşırmaq. Yeşiyi dalına aşırmaq. 2. Üzərindən keçirmək, sallamaq. . . Müsyö Jordan firəngi libasında, qıçın qıçı üstə aşırıb, . . lülələnmiş tənbəki yarpağını yandırıb çəkir. M. F. A.. Həcər təkrar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boşaldılmış — f. sif. Boş hala salınmış, içindəki şeylərdən azad edilmiş (bax boşaltmaq 7 ci mənadan başqa). Boşaldılmış qab. Boşaldılmış maşın. Boşaldılmış ip. Boşaldılmış vint …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buraxmaq — f. 1. Əlini açaraq əlindəki, yaxud əli və s. ilə tutduğu şeyin çıxmasına, düşməsinə, getməsinə imkan vermək, daha tutub saxlamamaq. İpin ucunu buraxmaq. Quşu əlindən buraxmaq. Tutub buraxmır. // Əlindən salmaq. <Məryəm> . . başını bir neçə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”